Trúnaðarmaður FFR gegnir því mikilvæga hlutverki að vera tengiliður annars vegar milli félagsmanna á vinnustað og atvinnurekanda og milli félagsmanns og stéttarfélags hins vegar. Trúnaðarmanni ber að gæta þess að ekki sé gengið á rétt félagsmanna. Trúnaðarmaður stendur þó aldrei einn því stjórn FFR er honum til stuðnings við að leysa úr vanda sem upp kann að koma og heyrir undir starfssvið félagsins.